Đại Việt cùng DOW tham dự ngày hội đổi mới

Đại Việt cùng DOW tham dự Ngày hội đổi mới

Nếu chiến lược là chìa khoá của thành công thì ý tưởng là chất liệu tạo nên chiếc chìa khoá ấy. Vào 12/10/2019 tại Sheraton Saigon, giám đốc và quản lý các bộ phận: kinh doanh, sản xuất, marketing và R&D của cả Đại Việt và Dupont khu vực Châu Á Thái Bình Dương (tiền …

Đại Việt cùng DOW tham dự Ngày hội đổi mới Read More »